نظارت بر برون سپاري پرژه ها نظارت بر برون سپاري پرژه ها

یکی از مشکلات و نگرانی‌های  سازمان‌ها و شرکت‌ها، با توجه به ظرافت و حساسیت بحث امنیت اطلاعات، اجرای دقیق و بی عیب و نقص خواسته‌ها و نیازهای امنیتی سازمان توسط پیمانکاران و یا شرکت‌های متصدی امنیتی است. این شرکت با بهره‌گیری از زبده‌ترین متخصصین بحث امنیت اطلاعات و ارتباطات به عنوان ناظر می‌تواند سازمان‌ها در نظارت و پيشبرد پروژه‌ها مطابق با اسناد بالادستي کمک شایاني نمايد.