امنيت مراكز داده امنيت مراكز داده

نياز فزاينده سازمان ها به فناوري اطلاعات و سامانه هاي اطلاعاتي منجر به ايجاد موقعيت فيزيكي تحت عنوان مركز داده با رعايت سازوكارهاي لازم در بخش هاي مختلف اعم از زيرساخت، شبكه، سرور، ذخيره سازي، مديريت و امنيت شده است.

اين شركت با برخورداري از دانش و تجربه در زمينه امنيت مراكز داده و مشاركت در چندين پروژه مركز داده از آمادگي لازم جهت ارائه خدمات امنيتي مرتبط با طراحي و استقرار مراكز داده برخوردار است:

  • طراحي مفهومي و تفصيلي امنيت در لايه هاي مختلف معماري مركز داده
  • تهيه ليست خدمات و تجهيزات مرتبط با نصب، راه اندازي، مجتمع سازي، ويژه سازي و يكپارچه سازي مولفه هاي مركز داده
  • تست و تحويل امنيتي مولفه هاي مركز داده
  • امن سازي تجهيزات شبكه مركز داده اعم از سوئيچ ها و مسيرياب ها
  • امن سازي سرورها و ايستگاه هاي كاري مستقر در مركز داده
  • نصب و پيكربندي تجهيزات امنيتي