مركز عمليات امنيت مركز عمليات امنيت

مركز عمليات امنيت شبكه، مرکزی است جهت کنترل و پایش تجهیزات شبکه به منظور مصون ماندن از تهدیدات امنیتی. این تجهیزات محدود به سیستم­های امنیتی نیستند، بلكه كليه تجهيزات زيرساختي شبكه را شامل می­شوند.

 اين مرکز در‌حقيقت الگوهاي ترافيكي ارسالي از كليه تجهيزات شبكه از جمله سرورها، مسيرياب‌ها، فايروال‌ها و سيستم‌هاي امنيتي فيزيكي را مورد بررسي قرار داده و هر الگوي ترافيكي غيرعادي مشاهده شده، توسط زيرسيستم‌هاي آناليزكننده تحلیل و متناسب با آن، واکنش­هاي لا‌زم در شبكه انجام مي‌شود.

اين شركت با برخورداري از دانش و تجربه در حوزه مركز عمليات امنيت آمادگي ارائه خدمات زير را دارد:

  • تهيه سند درخواست براي پيشنهاد جهت برون سپاري استقرار مركز عمليات امنيت
  • طراحي مفهومي و تفصيلي مولفه هاي مورد نياز مركز عمليات امنيت
  • نصب و راه اندازي سامانه هاي مديريت وقايع