امنيت سرويس رايانامه امنيت سرويس رايانامه

یکی از مهمترین ‌بخش‌های امنیتی، امنیت رایانامه‌ها است که نفوذ گران از طريق سوء استفاده از رایانامه‌های پرسنل، توانایی دسترسي به اطلاعات محرمانه سازمان يا آلوده‌سازي فضاي مجازي سازمان به انواع كدهاي مخرب را دارند. شرکت رایسک به منظور جلوگیری از حوادث اينچنين قادر به ارائه راه‌حل جامع امنيتي در حوزه امنيت پست الكترونيك است.

اين راه‌حل قادر به ارائه كليه خدمات امنيتي در حوزه پست الكترونيكي از جمله موارد زير است:

·        جلوگيري از انتشار هرزنامه‌ها

·        مقابله با انواع كدهاي مخرب از جمله Virus، Wormو Trojan

·        تشخيص هوشمند حملات Zero-Day

·        رمزنگاري محتواي نامه‌ها بين فرستنده و گيرنده نهايي