راهبرد توليد محصول راهبرد توليد محصول

يكي از راهبردهاي پيش روي شركت رايسك در تحقق چشم انداز 4 ساله خود، توليد محصولات امنيتي در فضاي سايبري با رويكرد بومي سازي و امن سازي فضاي فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور است.

روند روبه رشد صنعت فناوري اطلاعات در كشور از يك سو، بي ميلي كشورهاي غربي در ارائه محصولات مناسب، وجود مشكلات فراوان و هزينه سرسام آور در پشتيباني سيستم ها و پايبندي به اصول امنيتي، همه و همه، جامعه مهندسي فاواي كشور را بر آن مي دارد كه نسبت به تحقق خودكفايي در اين صنعت جهادگرانه تلاش نمايند.

در اين راستا، شركت رايسك با درك مناسب مسآله و با برنامه ريزي منسجم و فشرده نسبت به توليد محصولات مورد نياز كشور اقدام مي نمايد.