مجوزها مجوزها

 

این شرکت به عنوان یک شرکت دانش بنیان، در پارک علم و فن آوری دانشگاه تهران مستقر بوده و مستقیما زیر نظر این پارک که از پارک‌های فن‌آور بین المللی محسوب می‌شود؛ فعالیت دارد.

همچنین شرکت رایسک دارای مجوز از شورای عالی انفورماتیک کشور و نظام صنفي رايانه اي استان تهران بوده و نيز مورد تایید ارگان‌هاي امنيتي از جمله حراست وزارت نفت، حراست وزارت نيرو، حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت است.