سوابق شركت سوابق شركت

 

 

 

تاريخچه شرکت

هسته اوليه اين شرکت بر اساس تلاش‌های سازنده جمعی از کارشناسان و متخصصان عرصه امنيت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور بنانهاده شده است. فعاليت‌های اوليه اين کارشناسان در آزمايشگاه امنيت شبکه‌های بيسيم دانشگاه علم و صنعت ايران و دانشگاه تهران شکل گرفته است. هدف اين هسته در راستای پايه‌گذاری اين شرکت بعنوان يك شركت دانش بنيان، کمک به اعتلای فرهنگ و دانش امنيت فضای تبادل اطلاعات و ارتباطات در سطح کشور و حتی عرصه بين المللی است.