آدرس تماس آدرس تماس

تهران، خيابان كارگر شمالي، خيابان شانزدهم، پارك علم و فناوري دانشگاه تهران، ساختمان شماره 2، واحد 106.

رایانامه: info@RaySec.com

تلفن: 88220646 و 88220643

تلفكس: 88220595